علوم هفتم

سوالات فصل دوم علوم هفتم با جواب

فصل 2 : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن با پاسخ

جواب سوالات فصل 2 علوم هفتم – صفحه 7 . 8 . 9 . 10 . 11 | کار در کلاس های علوم هفتم با پاسخ فصل دوم جواب فعالیت های علوم پایه هفتم با پاسخ ، نام فصل : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن ، سوالات فصل به فصل علوم هفتم با جواب ..سوالات کتاب علوم هفتم با جواب ، جواب گفت و گو کنید ها  و جمع آوری های اطلاعات علوم هفتم درس دوم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟

  1. جواب صفحه 7 علوم هفتم
  2. جواب صفحه 8 علوم هفتم
  3. جواب صفحه 9 علوم هفتم
  4. جواب صفحه 10 علوم هفتم
  5. جواب صفحه 11 علوم هفتم

ما تمام جواب سوالات علوم هفتم درس دوم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام علوم هفتم فصل 2 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

نام درس : اندازه گیری در علوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام علوم هفتم درس دوم

جواب علوم هفتم

فصل 2 :: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

جواب فعالیت صفحه 7 علوم هفتم

شکل زیر،‌ جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می‌دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟
جواب : زیرا گرم نسبت به کیلوگرم واحد کوچک‌تری است.
بنابراین برای بالا بردن دقت اندازه گیری، اجسام سبک‌تر را با واحد گرم و اجسام سنگین تر را با واحد کیلوگرم بیان می‌کنند.
فعالیت صفحه 7 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف نام ماده جرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری شده
(نیوتون)
1 گردو 0/01 0/012 0/1
2 پرتقال 0/1 0/2 2
3 گوشی همراه 0/2 0/15 1/5
4 کتاب علوم 0/3 0/25 2/5

تکرار اندازه‌گیری و میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده، دقت اندازه‌گیری شما را افزایش می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

شکل زیر چند اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد.
فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

چرا طول مداد با سانتی‌متر، قطر نوک آن با میلی‌متر، طول حیاط با متر و فاصلهٔ تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟
جواب : زیرا طول مداد بیشتر از قطر آن است و طول فاصله دو شهر بسیار بیشتر از یک حیاط است می‌باشد پس ما نمی‌توانیم برای نوک مداد که قطر بسیار کوچکی دارد از سانتی‌متر یا واحد دیگری به جز میلی‌متر استفاده کنیم باید واحد با اندازه جسم تناسب داشته باشد همان‌طور که برای جرم این تناسب را رعایت می‌کردیم. پس اندازه نوک مداد در حد میلی‌متر، طول مداد در حد سانتی‌متر، طول حیاط در حد متر، فاصله تهران تا مشهد در حد کیلومتر است. برای اینکه اندازه‌ها دقیق بیان شوند، باید برای هر یک از واحد مناسب استفاده کرد.

جواب فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ روش اندازه‌گیری خود توضیح دهید.
جواب : ابتدا مقداری آب را در استوانهٔ مدرج می‌ریزیم و حجم آب را از روی خطوط مدرج روی استوانه می‌خوانیم. سپس سنگ را درون استوانه مدرج می‌اندازیم و حجم را دوباره می‌خوانیم. سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم می‌کنیم. عدد حاصل برابر با حجم سنگ است.

جواب فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

چند مکعب هم اندازهٔ چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه‌گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.
فعالیت صفحه 9 علوم هفتم
الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟
جواب : مکعب فلزی
ب) چه رابطه‌ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟
جواب : هر چه نسبت جرم به حجم ماده ای بیشتر باشد، بیشتر در آب فرو می‌رود.ٰ

جواب خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را (12g)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانهٔ مدرج و مقداری آب، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.
خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم

گرم12= جرم کلید
سانتی متر مکعب 3=50-53 = حجم آب – مجموع حجم آب و حجم کلید =حجم کلید

= چگالی کلید =(حجم و جسم)/(جرم و جسم)= چگالی جسم

گرم بر سانتی متر مکعب 12/3=4

جواب فعالیت صفحه 10 علوم هفتم

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می‌گیرد و مقدار 400 گرم را به دست می‌آورد، سپس آن را درون استوانهٔ مدرج که 500 سانتی‌متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی 600 سانتی‌متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟
جواب ارسالی:

نازنین : دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می گیرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به دست می آورد، سپس آن را درون استوانه ی مدرجی که ۵۰۰ سانتی متر مکعب آب دارد، می اندازد. سطح آب روی ۶۰۰ سانتی متر مکعب قرار می گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

چگالی= جرم جسم ÷ حجم جسم

جرم سنگ = ۴۰۰ گرم. حجم سنگ = ( ۵۰۰ – ۶۰۰) = ۱۰۰ سانتی متر مکعب

چگالی سنگ ۴ = ۱۰۰÷۴۰۰

جواب فعالیت صفحه 11 علوم هفتم

با استفاده از ساعت یا زمان‌سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

جواب ارسالی:

آرش: علی در هر دقیقه 72 میانگین

بار اول 80 بار دوم 63

آرمان در هر دقیقه 74 میانگین
بار اول 79 بار دوم 67

در پایان سوالات علوم پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *