فارسی هفتم

گام به گام درس 11 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 11 : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت با پاسخ

جواب سوالات درس یازده فارسی هفتم – حل صفحه 102 . 104 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 11 ، درس : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت ، گام به گام درس 11 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس یازده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 102 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 104 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس یازده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 11 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس یازده فارسی هفتم – حل صفحه 102 . 104

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس 11 فارسی

فارسی هفتم درس یازده : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

جواب خود ارزیابی صفحه 102 فارسی هفتم

١- عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟
جواب سوال  من دیر نمی آیم شما هم دیر نیایید. من غیبت نمی کنم شما هم غیبت  نکنید. من به شما دروغ نمی گویم شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید

۲- چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟
جواب سوال  چون نفسش به او می‌ گفت تا این کار را انجام ندهد ولی او با اطمینان کامل این کار را انجام داد.

۳- به کاری که مصطفی کرد، «ایثار» می‌گویند. نمونه‌ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.
جواب سوال  وققتی در مدرسه دوستمان تغذیه‌ی اش را جا گذاشته و گرسنه است ، از تغذیه‌ خودمان به او بدهیم این نوعی ایثار است.

جواب کار گروهی صفحه 103 فارسی هفتم

١- زندگی نامهٔ یکی از افراد شهر یا روستایتان را که در انقلاب نقشی داشته است، در کلاس بخوانید.
۲- کار شهید چمران را در کلاس نمایش دهید.

جواب نوشتن صفحه 104 فارسی هفتم

١- کلمه‌های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید.
توصیه، خصلت، منتظر، موظف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف، وصیت، تضعیف

  1. توصیه، وصی، وصیت
  2. خصلت، خصال
  3. منتظر، نظارت، ناظر
  4. موظف، وظایف، وظیفه
  5. ضعف، ضعیف، تضعیف

۲- جدول زیر را کامل کنید.

فعلشخصشمار
گرفتماول شخصمفرد
دیدیددوم شخصجمع
آمدسوم شخصمفرد
می ‌شنویماول شخصجمع
خواهند رفتسوم شخصجمع

٣- در جمله ‌های زیر، املای صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید.
الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در ……… از اتومبیل پیاده شدیم. (سحن، صحن)
ب) سکه ‌ها ……… و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. (غلتیدند،  غلتید)

۴- متن زیر از کتاب «نورالدین پسر ایران» آورده شده است؛ آن را بخوانید و فعل‌های آن را مشخص کنید.

«گاهی عاجزانه از دکتر ..می‌خواستم.. بی‌هوشم.. کند.. تا ساعاتی از درد رها شوم
....می‌گفت...: «نمی‌شه، اگه بی‌هوشت ..کنیم..، ..می‌میری..!»
در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی‌تر از تحمل زجر …بود.. اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها بود؛ درِد زخم‌های تنم و درِد جاماندن از شهدا…».

۵- جدول را کامل کنید.

١- یکی از زمان ‌هاست.
ماضی
۲- به جای اسم می ‌نشیند و به معنای باطن است.
ضمیر
۳- همان آرام است.
یواش
۴- پوشش سر
مو
۵- حرف ندا
یا
۶- یکی از صفات شهید رجایی در آغاز درس
جدی
۷- نام کمانگیر معروف
آرش
٨- هم به معنی نفس هست و هم به معنی خون.
دم
٩- غیرممکن
بعید
١٠- به معنی ماه کامل و یکی از جنگ‌های صدر اسلام
بدر
۱۱- نزدیک نیست.
دور

معنی  شعر درس یازدهم فارسی هفتم

توصیه : سفارش
موظف : وظیفه ای که هر کس به عهده دارد.

مکث: ایستادن
حرم مطهر: حرم پاک

صلاح: درستی
هجوم: حمله

کهن سال: قدیمی
صحن: میدان

متواضع: فروتن

عشق به مردم

رئیس جمهور وقت: رئیس جمهور آن زمان
مطه‍‍ر: پاک و مقدس

صحن: میدان، حیاط
وضع: حالت، وضیعیت

موج جمعیت: جمعیت بسیار زیاد، جمعیت به موج تشبیه شده است

رفتار بهشتی

معین: مقرر، تعیین شده

خصلت: ویژگی، خوی

گرمای محبت

امان: ایمن، آسوده
عیبی: اشکال، ایراد

عابران: رهگذران
تحمل: شکیبایی، بردباری کردن

انگار: گویا، به نظر
مکاتبه: نامه نگاری

مهد: گهواره
تعلم: یاد گرفتن

بر افروخته: روشن
پر خوف: ترسناک

ادیب: نویسنده، سخندان
نجوم: ستاره شناسی

لایق: شایسته
مباحثه: بحث دوطرفه

ناکام: به هدف نرسیده
رونق: رواج

بحث: گفت وگو
تالیف: جمع آوری کردن

طالبان: طلب کنندگان
عالی قدر: بلند مرتبه

فقیه: دانشمند
ظهور: آشکار شدن

رفع: برطرف کردن
طبیب: پزشک

مناظره: گفت و گوی دو طرفه
تحصیل: کسب کردن

تاسیس: بنیان نهادن
احیا: زنده کردن

برق خوشحالی: خوش حالی به برق تشبیه شده است، یعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

رصد خانه: جایی که ستارگان و وضعیت حرکت آنها را بررسی می کنند.

در پایان حل تمرینات فارسی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا