فارسی هفتم

گام به گام درس 15 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 15 : آزاد + چرا زبان فارسی را دوست دارم؟ با پاسخ

جواب سوالات درس پانزده فارسی هفتم – حل صفحه 133 . 138 . 139 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 15 ، درس : آزاد + چرا زبان فارسی را دوست دارم گام به گام درس 15 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس پانزده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات های کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 133 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 138 فارسی هفتم
  3. جواب صفحه 139 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس پانزده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 15 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس پانزده فارسی هفتم – حل صفحه 133 . 138 . 139

گام به گام هفتم درس فارسی

فارسی هفتم درس پانزدهم : آزاد + چرا زبان فارسی را دوست دارم؟ با پاسخ

روان خوانی

چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

پاسخ من به کسی که از من می‌پرسد چرا زبان فارسی را دوست داری، چه می‌تواند باشد؟ نخست می‌باید بگویم دوست داشتن، لفظ مناسبی برای بیان این دلبستگی نیست و به جای آن بهتر است از عشق ورزیدن استفاده کنم.
امّا چرا به زبان فارسی عشق می‌ورزم؟ پاسخ من این است که زبان فارسی نه فقط مرا به فارسی زبانان جهان و ایرانیان معاصر و هموطنانم پیوند می‌دهد و موجب همدلی و همزبانی من با آنان می‌شود که مرا با گذشته‌ها نیز همراه و هم‌نوا و هم‌آواز می‌سازد.
به کمک زبان فارسی می‌توانم پای سخن دانشمندان و حکیمانی بنشینم که در طول قرن‌های گذشته، سخنان عالمانه و حکمت آمیز خود را به زبان فارسی بیان کرده و به یادگار گذاشته‌اند.
با زبان فارسی می‌توانم اندرز استادان اخلاق را بشنوم. همچنین می‌توانم با فهم معارف و مناجات مؤمنان و عارفان بزرگ، دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم و با او راز و نیاز کنم.
آری، به زبان فارسی عشق می‌ورزم؛ چون با دانستن این زبان می‌توانم احساسات و افکار ایرانیان و فارسی زبانان دیروز و امروز را درک کنم و در غم‌ها و شادی‌ها و بیم‌ها و امیدهای آنان شریک شوم و همچون آنان به آنچه دوست داشته‌اند، مهر بورزم و آنچه را دشمن می‌شناخته‌اند، دشمن بدارم.
این زبان فارسی است که به من توانایی و فرصت می‌دهد تا ترانه‌هایی را که مادران در نیمه شب‌ها در کنار بستر و بالین کودکان خود می‌خوانده‌اند، بشنوم و نسیم مهربان لالایی آنها را، مانند پری لطیف که بر گونهٔ من کشیده می‌شود، لمس کنم. با زبان فارسی با زنان شالی کار در شالیزارهای میهنم همگام و همدست باشم، با پهلوانان در ورزش خانه‌ها شاهنامه بخوانم و پای بکوبم.
زبان فارسی، موسیقی دل نوازی است که یک عمر در گوش من خوانده شده و دلم را به وجد آورده است. این زبان به چشم انداز سرزمین من وسعت می‌دهد و مرا از مرزهای امروز فراتر می‌برد و با مردمان چین، هند، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان یگانه می‌سازد. احساس می‌کنم که هرجا فارسی زبانی بوده و هست، همان جا وطن من است؛ بلکه خانهٔ من است.
زبان فارسی، ریشه‌ای است که با آن به خاک و طنم بسته شده‌ام و فرهنگ سرزمین خود را با این ریشه از خاک می‌مکم و با تغذیه از آن زنده می‌مانم و می‌رویم و می‌بالم و گل می‌دهم و گل می‌کنم.
آری، این چنین است که هر وقت نظم و نثری دلپذیر و شیرین و استوار به این زبان می‌خوانم و می‌شنوم، شادمان می‌شوم و زبان به تحسین می‌گشایم و هرگاه می‌بینم زبان یا خطّ فارسی، خوار شده و خدشه و خطری بر آن وارد آمده است، غمگین و تلخ کام می‌شوم. حکایت من و زبان فارسی همان است که شاعر گفته است:

گر بر كَنم دل از تو و برادرم از تو مهرآن مهر که افکــــنم آن دل کجا برم؟

گر از تو دل بکنم و مهر و محبتی را که به تو دارم رها کنم، به جای تو چه کسی را دوست داشته باشم و دل به چه کسی ببندم؟

غلامعلی حدّاد عادل

جواب درک و دریافت صفحه 139 فارسی هفتم

1- برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟ خوب بشناسیم و خوب به کار ببریم و از نفوذ واژه‌های بیگانه جلوگیری کنیم و معادل فارسی آن را استفاده کنیم.
2- به نظر شما چه چیزهایی، زبان فارسی و خطّ فارسی را تهدید می‌کند؟ نفوذ واژه‌های بیگانه، ناآشنایی با دستور زبان فارسی فصیح.

 

کلمات و شعر های درس آزاد 15 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

تاری ادبیات چرا زبان فارسی را دوست دارم

نظامی: صفحه 178 غلامعل حدّاد عادل: صفحه 175 کتاب درسی

معنی کلمات صفحه  133 فارسی هفتم

عالَم: دنیا، جهان
تن: جسم
دل: قلب
قیاس: مقایسه
خجل: شرمنده

معنی کلمات صفحه 138 فارسی هفتم

نخست: اول، آغاز
معاصر: همدوره، همعصر
موجب: سبب
همدلی: یکدل بودن، آنکه از نظر عاطفی با کسی همفکری داشته باشد.
همنوا: همصدا، همآواز، هماهنگ
حکیمان: دانشمندان
علامانه: با دانایی، مطابق با روش دانشمندان حکمت
آمیز: سخن اخلاقی که عمل به آن، سبب رستگاری میشود، پند
معارف: (جمع معرفت) دانشها، علوم
مناجات: نیایش، دعا
معبود: خداوند (آنچه مورد پرستش واقع میشود.)
مهر: محبّت، عشق
مهر بورزم: علاقهی فراوان داشته باشم
الالیی: ترانه و آوازی که مادران
برای خواباندن کودکان میخوانند.
گونه: رخسار، چهره، صورت
همدست: دارای اتحّاد، متحّد، همراه
وجد: خوشی فراوان، شور و هیجان
چشم انداز: منظره، آنچه از آینده در نظر مجسّم میشود.
فراتر: جلوتر، پیشتر، اشاره به ارزشمندی زبان فارسی است.
یگانه: در ایندرس به معنی، متحّد و یکپارچه
میبالم: در این درس، رشد میکنم.
دلپذیر: دوست داشتنی
تحسین: آفرین گفتن
خوار: ذلیل، حقیر
خدشه: خراش، نقص و اشکال

معنی نثر های سخت چرا زبان فارسی را دوست دارم 

معنی بیت ابتدای فصل آزاد: این جهان مانند یک جسم و ایران، قلب تپندهی آن و سبب حیات اوست. شاعر نیز از بیان این مقایسه به هیچ وجه شرمنده نیست. {چرا که عین حقیقت است}

« نسیم مهربان الالیی آنها را مانند پری لطیف که بر گونهی من کشیده میشود، لمس کنم.»:
ترانههای مادران برای کودکان را مانند پری نرم که به صورت من کشیده میشود.، احساس بکنم.

»زبان فارسی، ریشهای است که با آن به خاک وطنم بسته شدهام و فرهنگ سرزمین خود را با این ریشه از خاک میمکم«:
زبان فارسی، مانند ریشهی درختی است که من به وسیلهی آن به خاک سرزمینم محکم بسته شدهام و جداشدنی نیستم و فرهنگ و تمدّن سرزمین خودم را از راه همین ریشه تغذیه میکنم.

معنی بیت آخر درس: من فقط به تو علاقهمندم و عشق میورزم و به غیر از تو به کس دیگری یا چیزی دیگر علاقهای ندارم.

آرایه ها 
صفحه 133 :تشبیه ⇐ دنیا به جسم + ایران به قلب

صفحه 139 :تلخ کام ⇐ کنایه از غمگین و ناراحت شدن دل برکندن و مهر برداشتن ⇐ کنایه از ترک عشق و علاقه مصراع دوم
استفهام انکاری است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا