فارسی هفتم

گام به گام 14 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس 14 : امام خمینی (ره) با پاسخ

جواب سوالات درس چهارده فارسی هفتم – حل صفحه 124 . 125 . 131 | خودارزیابی فارسی هفتم درس 14 ، درس : امام خمینی (ره) ، گام به گام درس 14 فارسی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال نوشتن کار گروهی درک و دریافت ، جواب کتاب فارسی درس چهارده بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات های کتاب فارسی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 124 فارسی هفتم
  2. جواب صفحه 125 فارسی هفتم
  3. جواب صفحه 131 فارسی هفتم

manujani تمام جواب سوالات خودارزیابی فارسی هفتم درس چهارده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام فارسی هفتم درس 14 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس چهارده فارسی هفتم – حل صفحه 124 . 125 . 131

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

فارسی هفتم درس چهارده : امام خمینی (ره) با پاسخ

خود ارزیابی صفحه 124 فارسی هفتم

١- چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید.
جواب سوال   

مهربان بودن ، فروتنی ، نظم و دقت در کار ها و ….

۲- چرا در دوره انقلاب، همه ایران یک معلم داشت؟

جواب سوال   زیرا دانش آموزان و دانش جویان به فرمان امام عتصاب کرده بودند و به مدرسه و دانشگاه نمیرفتند و همه به فرمان امام در خیابان ها و کوچه ها تظاهرات میکردند و درس انقلاب را به گوش جهانیان میرساندند

۳- به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟
جواب سوال   مردمی بودن و اسلامی بودن

کار گروهی صفحه 125 فارسی هفتم

١- امام خمینی (ره) شاگرد و پیرو راه پیامبر (ص) بود. چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می‌شد؟
جواب سوال   مهربان بودن ، فروتنی ، نظم و دقت در کار ها  و مخالفت با ظالمان

۲- خاطراتی از مبارزات امام خمینی (ره) و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.

نوشتن صفحه 125 فارسی هفتم

1- برای هریک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم:
جواب سوال   ظالم، ظلم
جذاب:
جواب سوال   جاذبه، مجذوب، جذب
قدرت:
جواب سوال   قادر، مقدور
محبوب:
جواب سوال   حبیب، محبت، حب

2- با حرف‌های درهم ریخته زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید. (ت، ی، د، ب، ع، ا)
جواب سوال   عبادت، عابد، تبعید، تداعی، ابداع، بعید

3- بن ماضی فعل‌های زیر را بنویسید.
رسیدند
جواب سوال   رسید
گرفتی
جواب سوال   گرفت
گریختید
جواب سوال   گریخت
گذشتیم
جواب سوال   گذشت

درک و دریافت صفحه 131 فارسی هفتم

١- پیام این داستان چیست؟
جواب سوال   همه‌ی مردم وظیفه دارند از وطن و سرزمین و آزادی خود دفاع کنند.

۲- یک بسیجی نوجوان، چگونه می‌تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟
جواب سوال   با درس خواندن و کسب مدارج علمی بالا و به کار بستن علم و اخلاق در جامعه.

 

معنی کلمات و شعر های درس 14 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

درس چهاردهم :: امام خمینی

معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم

عوض کردن: دگرگون کردن، تغییر دادن
آزادیخواه: دوستدار آزادی
مظلوم: ستمدیده، ظلم شده
عالَم: دنیا، جهان
سلام الله علیها: درود خدا بر او باد
شلّیک: صدای گلوله
سوار: سوارکار
سرفراز: سربلند، پرافتخار
مزدوران: دست نشانده، آدم اجیر شده با پول
خان: لقب مالکان زمین

ناجوان مردانه: از روی نامردی
دلاور: دلیر، شجاع
بدین گونه: اینطور
تحصیل: درس خواندن، یاد گرفتن
مکتب خانه: مدرسه در قدیم
ختم قرآن: پایان، یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن
حوزهی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی
برگزید: انتخاب کرد
تأسیس کرد: به وجود آورد، تشکیل داد
عالِم: دانشمند

فروتن: متواضع، افتاده
خوش بیانی: گرم زبانی، دلنشینی کلام
سیمای جذّاب: چهرهی دوست داشتنیی
صاحب: دارا
خصوصیّات: جمع خصوصیه، ویژگیها
اعتقاد: باور
دگرگون کرد: تغییر داد

عُلما: جمع عالِم، دانشمندان
روحانیون: جمع روحانی
مرجعیّت: رهبری دینی، مرجع تقلید بودن
اطاعت: پیروی
نهضت: جُنبش، حرکت مردمی
اعتراض: مخالفت، شکایت
حمایت: طرفداری
تظاهرات: راهپیمایی

تبعید: دور کردن، به جای دور فرستادن
طرز: شیوه، روش
مرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک
تألیف: نوشتن
استعمارگر: کشور زورگو و ستمگر
برافراشته: بلند کرده
ممنوع: منع شده
ناگزیر: ناچار
فعّال: کوشا، پُرکار

اعتصاب: دست از کار کشیدن به نشانهی اعتراض
فرمان: دستور
بانگ: صدا، فریاد
آموزگار: معلّم، آموزنده
گریخت: فرار کرد
استقبال: پیشواز کسی رفتن
نظام شاهنشاهی: حکومت پادشاهی

واژگون: سرنگون
پایهگذاری: به وجود آوردن، راهاندازی
غافل: بیخبر
میراث: باقی مانده
گرانبها: با ارزش

جواب آرایه ها درس چهاردهم فارسی هفتم

یکصدا بودن ⇐ کنایه از متحّد بودن
برخاک افتاد ⇐ کنایه از کشته شدن
از پا درآمد ⇐ کنایه از نابود شد، از بین رفت
پرچم مبارزه ⇐ اضافهی اقترانی
پرچم را برافراشته نگاه داشت ⇐ کنایه از ادامه دادن مبارزه
گوش جهانیان ⇐ اضافهی استعاری
جهانیان ⇐ مجاز از مردم جهان
مردم از جان و دل؛  جان و دل ⇐ مجاز از تمام وجود
شبی تلخ ⇐ حس آمیزی
به خدا پیوست ⇐ کنایه از اینکه فوت شد، از دنیا رفت
مانند جان ⇐ تشبیه جمهوری اسالمی به جان

جواب خودرازیابی ها

1 -صفحه 115 ،پاراگراف دوم
2 -چرا که همهی مردم، چه مردم عادی، چه دانشآموز، چه دانشجو و… گوش به فرمان امام خمینی )ره( برای براندازی حکومت پادشاهی
تالش میکردند.
3 -امام خمینی در زمان رهبری، خصوصیات دوران جوانی و میانسالی خویش را حفظ کرد و هنچنان افتاده و فروتن بود. هیچگاه
قدرت، او را از یاد خدا و محبت مردم غافل نساخت. مردم نیز او را از جان و دل دوست میداشتند.

برای دیدن کلمات بخش مرخصی روی روان خوانی مرخصی فارسی هفتم

در پایان حل تمرینات فارسی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا