قرآن هفتم

درس نهم قرآن هفتم

درس 9 : قرآن در نگاه دانشمندان با پاسخ

جواب درس 9 قرآن هفتم با معنی – صفحه 83 . 84 . 85 . 86 | کار در کلاس های قران هفتم درس نهم جواب جلسه های پایه هفتم با پاسخ ، نام درس : قرآن در نگاه دانشمندان ، سوالات درس به درس قرآن هفتم ..معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب جواب انس با قرآن در خانه و جواب فعالیت های قرآن هفتم درس نهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم ؟

  1. جواب صفحه 83 قرآن هفتم
  2. جواب صفحه 84 قرآن هفتم
  3. جواب صفحه 85 قرآن هفتم
  4. جواب صفحه 86 قرآن هفتم

ما تمام جواب و معنی قرآن هفتم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام قرآن هفتم درس 9 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

نام درس : درس نهم قرآن در نگاه دانشمندان

جواب معنی درس نهم قرآن هفتم

جواب جلسه اول درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
انسان، کار، پرستش، وحی می شود، ملاقات

1-اَنَامن5-صالِحخوب، شایسته
2-یوحیوحی می شود6-عِبادَهعبادت، پرستش
3-لِقاءملاقات، دیدار7-بَشَربشر، انسان
4-عَمَلعمل، کار8-اِنَّما، اَنَّما فقط

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: با دقت در محل درست و نادرست ترجمه ی کلمه ی «اِنَّما» ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

اِنَّما وَلِیُّکُمُ الله: ترجمه نادرست: فقط ولیّ شما خداست/ترجمه ی درست: ولیّ شما فقط خداست.

1 .قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم: بگو من فقط بشری مانند شما هستم

2 .یُوحَی اِلَیَّ: وحی می شود به من

3 .اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: خدای شما فقط خدای(یگانه) یکتاست

4 .لِقآءَ رَبِّهِ: دیدار پروردگارش

5 .عَمَلًا صالِحًا: کار شایسته ای
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی آخرین سوره ی کهف و عباراتی از سوره ی مریم را کامل کنید.
1 .قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم یُ وحَی اِلَیَّ:

بگو من فقط بشری مثل شما هستم که وحی می شود به من.

2 .اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ:

خدای شما فقط خدای یگانه است.

3 .فَمَن کانَ یَرجوا لِقاءَ رَبِّهِ:

پس هرکس امید دارد دیدار پروردگارش را.

فَلیَعمَل عَمَلًا صالِحًا:

پس باید انجام دهد کار شایسته ای.

وَ لا یُشرِک بِعِبادَهِ رَبِّهِ اَحَدًا:

و شریک نگیرد برای عبادت پروردگارش کسی را.

4 .ذِکرُ رَحمَتِ رَبِّکَ عَبدَهُ زَکَرِیّا:

یادی از لطف پروردگارت به بنده اش (حضرت) زکریا(ع).

ج-از صفحه  304 سه عبارت یا ترکیب ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

1- وعدُ رَبّی : وعده پروردگار من 2- اِن الذین : قطعا کسانی که 3-اِن الذین ءامنوا : قطعا کسانی که ایمان آوردند

پیام قرآنی صفحه ۸۳ عربی هفتم

پیام قرآنی صفحه ۸۳ عربی هفتم

جواب جلسه دوم درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرارداد، آب، میان

1-بَینمیان4-مَهدمحل آرامش و آسایش
2-هُماآن دو5-سُبُلراه ها، جمع سبیل
3-جَعَلَقرار داد6-ماءآب، باران

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .بَینَهُما: میان آن دو
2 .اَلَّذی جَعَلَ: کسی که قرار داد
3 .فیها سُبُلًا: در آن راه هایی را
جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

فعالیت سوم درس 9 قرآن هفتم
لِ(برای) + هُ : لَهُ: برای او، برایش
لِ(برای) + هُم : لَهُم: برای آنها، برایشان
لِ(برای) +ها : لَها: برای او، برایش
لِ(برای) + کُم: لَکُم: برای شما، برایتان

نکته: همان طور که می دانید »لِ« به معنای «برای» است، «لِ» در کلمات زیر به صورت «لَ» به کار می رود.

لَهُلَهُم لَها لَکَ لَکُم  لَنا
برای اوبرای آنهابرای آنبرای توبرای شمابرای ما

انس با قرآن هفتمانس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.

1 .تَنزیلًا مِمَن خَلَقَ االَرضَ وَ السَّمواتِ العُلَی:

(قرآن) نازل شده از سوی کسی است که خلق کرد زمین و آسمان های بلند را. طه/4

2 .لَهُ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرضِ وَ ما بَینَهُما:

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه در میان آن دو است. طه/6

3 .اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهدًا:

کسی که قرار داد برایتان زمین را محل آرامش و آسایش

وَ سَلَکَ لَکُم فیها سُبُلًا:

و درست کرد برای شما در آن راه هایی را.

وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً:

و فرو فرستاد از آسمان آبی را. طه/53

در پایان سوالات قرآن پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا