پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس 5 پیام آسمانی هفتم

پیام های آسمانی هفتم درس 5 : پیامبر رحمت با پاسخ

جواب سوالات درس پنجم پیام های آسمانی هفتم – حل صفحه 62 . 66 | فعالیت های پیام آسمانی هفتم درس 5 ، درس : پیامبر رحمت ، سوالات تشریحی پیام هفتم پاسخ به سوالات متن درسی ، گام به گام درس 5 پیام های آسمانی هفتم جواب سوالات درس به درس پایه هفتم پاسخ به سوال فعالیت های درسی خود را امتحان کن و … ، جواب کتاب پیام اسمانی درس پنجم بصورت کامل در این پست برای کاربران منوجان قرار داده شده است. سوالات کتاب پیام آسمانی هفتم شامل چه صفحاتی است؟
  1. جواب صفحه 62 پیام های آسمانی هفتم
  2. جواب صفحه 66 پیام های آسمانی هفتم

manujani تمام جواب سوالات و فعالیت های پیام های آسمانی هفتم درس پنجم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام پیام آسمانی هفتم درس 5 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

جواب سوالات درس پنجم پیام های آسمانی هفتم – حل صفحه 62 . 66

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس پنجم

گام به گام هفتم درس پیام های آسمانی

پیام های آسمانی هفتم درس پنجم : پیامبر رحمت با پاسخ

جواب فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام آسمانی هفتم

به نظر شما، چگونه می‌توان عزّت نفس خود را حفظ کرد؟ درباره این موضوع در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آنها وظیفه خودش است، می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام آسمانی هفتم

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟
جواب: با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی‌های آن حضرت، می‌توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام آسمانی هفتم

١- زندگی چه کسانی می‌تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
جواب: پیامبران الهی کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت کرده است و آنها را مامور هدایت مردم کرده است. بنابراین در مسیر ما به سوی بهشت فقط پیامبران می‌توانند راهنمایان راستین ما باشند. که:
الف) خداوند راه را به آنان شناسانده و از خطرات راه آگاهشان کرده است.
ب) با دلسوزی و مهربانی، هر چه را می‌دانند در اختیار مردم قرار می‌دهند و برای راهنمایی آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
2- با ذکر یک نمونه عزّت نفس را تعریف کنید.
جواب: عزت نفس، احساس با ارزش بودن است، یعنی این که خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. کسی که ارزش خود را می‌داند، هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی‌سازد.
3- با توجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟ نداشت؟
جواب: زیرا از دیدگاه ایشان در دین اسلام خیانت در امانت از بزرگترین گناهان است.

جواب سوالات تشریحی پیام هفتم درس پنجم

سوالات پیام هفتم

درس پنجم «پیامبر رحمت»

«به راستی که تو دارای اخلاقی بسیار نیکو هستی»

خودت را امتحان کن

1 -چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند؟ چگونه؟
جواب سوال   پیامبران- همانطور که گفتار آنان نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ماست چرا که خود هدایت یافته بودند
و بهترین شیوه زندگی را انتخاب می کردند .

2 -با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.
جواب سوال   عزت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم و کارهایی را که انجام آنها به عهده خودمان است از
دیگران نخواهیم مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

3 -به نظر شما علت تأکید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش ،حتی اگر مسلمان نباشند چیست؟ چون در دین ما خیانت در امانت از بزرگ ترین
جواب سوال   گناهان است و اگر خیانت بکند و بمیرد خدا را درحالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است .از همه مهمتر بازگرداندن امانت آنان باعث می شد
تا غیر مسلمانان به اسلام ایمان آورند.

جواب سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

1 -پیامبر اکرم برای چه کسانی الگویی نیکوست؟
جواب سوال   برای هر کس که به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.

2 -برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم را بیان کنید.[سه مورد]
جواب سوال   الف- بزرگواری و محبت
ب- عزت نفس
ج- امانت داری

3 -آیه 128/سوره توبه مربوط به کدام ویژگی اخلاقی رسول خدا می گردد؟
جواب سوال   بزرگواری و محبت.

4 -خداوند مهربان در باره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر اکرم چه می فرماید؟[چهار ویژگی]
جواب سوال   الف- پیامبری از خودتان آمده است.
ب- بر او دشوار است شما در سختی بیفتید.
ج- به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد.
د- نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است.

5 -در قرآن ،پیامبر اکرم با کدام ویژگی به جهانیان معرفی شده است؟
جواب سوال   « وما أَرسلناک إِلّا رحمۀً للعالَمینَ» : ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.

6 -بزرگترین نعمت الهی کدام است و چگونه باید سپاسگزار آن گردید؟
جواب سوال   فرستادن پیامبران برای ما – با پیروی از راهنمایی های آنان.

7 -معنای آیه ی « وما أَرسلْنَاک إِلَّا رحمۀً لِّلْعالَمینَ » را بنویسید.
جواب سوال   ما تو را جزبه عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

1-مفهوم آیه “انک لعلی خلق عظیم” چیست؟
جواب سوال    اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.

2-عبارت »پیامبر را آزار می داد و مسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند«بیانگر کدام ویژگی اخلاقی پیامبر است؟
جواب سوال    بزرگواری و محبت.

۳-منظور خداوند از «اسوه حسنه»در آیه ” حسنه سوره کم الداکن قل “کیست؟
جواب سوال    حضرت محمد(ص)

4-پیامبر در مورد شخصی که به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند په فرمودند؟
جواب سوال    فرمودند:اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

5-کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟
جواب سوال    حضرت پیامبر (ص)

6 -مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل حالشان شود ؟
جواب سوال    پیامبر اکرم را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهد.

7-پیامبر اکرم در باره عزت نفس چه فرمودند؟
جواب سوال    هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیز مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

8-پیامبر اکرم درباره امانت داری به مرد چوپان چه فرمود؟
جواب سوال    در دین ما خیانت به امانت از بزرگترین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت است پس بر تو لازم است همه گوسفندان را به دست صاحبش برسانی.

9-پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتی مشهور بودند؟
جواب سوال    امین بودن

10-عزت نفس احساس با ارزش بودن است یعنی چه؟
جواب سوال    یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

11-سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببرید.
جواب سوال    1-بزرگواری و محبت 2-عزت نفس 3-امانت داری

12-جملات صحیح و غلط را با ص و غ مشخص کنید.
الف(تنها کسانی که می توانند با آوردن دین،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند
پیامبران هستند.
جواب سوال    صحیح است

ب(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران
کوچک نکنیم
جواب سوال    غلط است

ج(گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،ررفتار آنها نیز الگوی
عملی زندگی ما است.
جواب سوال    صحیح است

ما نباید خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم.
جواب سوال    صحیح است

در پایان حل سوالات پیام های آسمانی پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا