جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم دبیرستان

گام به گام درس 4 عربی هشتم

گام به گام درس 4 عربی هشتم

جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم

نام درس : درس چهارم | موضوع : حل تمرینات | پایه هشتم

جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس چهارم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید.

در این درس چهارم عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟

 • جواب صفحه 40 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 41 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 42 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 43 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 44 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 45 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 46 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 47 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 48 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 49 عربی هشتم درس چهارم
 • جواب صفحه 50 عربی هشتم درس چهارم

معنی صفحه 40 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود. مادر اسب به بچه‌اش گفت:

معنی صفحه 41 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  «ما با انسان زندگی می‌کنیم و به او خدمت می‌کنیم. بنابراین از تو می‌خواهم که این کیف را به روستای مجاور (همسایه) ببری.»

جواب سوال او کیف را بر می‌دارد و به سوی روستای مجاور می‌رود.

جواب سوال در راهش رودی را می‌بیند. اسب می‌ترسد و از گاوی که کنار رود ایستاده، می‌پرسد:

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  «آیا می‌توانم عبور کنم؟» گاو می‌گوید: «بله؛ رود عمیق نیست.»

جواب سوال  سنجاب حرف آنها را می‌شنود و می‌گوید: «نه؛ ای اسب کوچک تو در آب غرق می‌شوی»

جواب سوال  این رود بسیار عمیق است. تو باید برگردی. آیا می‌فهمی؟

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  بچه اسب حرف دو حیوان را می‌شنود و با خود می‌گوید:

جواب سوال  «خدایا چه کار کنم؟!»

جواب سوال  به سوی مادرش بر می‌گردد و به دنبال راه حل می‌گردد.

جواب سوال  مادر از او می‌پرسد: «چرا برگشتی؟»

جواب سوال  اسب قصه را توضیح می‌دهد و مادر حرف او را می‌شنود. مادر از بچه‌اش می‌پرسد:

جواب سوال  «نظر تو چیست؟ آیا می‌توانی عبور کنی یا نه؟ چه کسی راست می‌گوید؟ و چه کسی دروغ می‌گوید»

معنی صفحه 42 عربی هشتم

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  اسب کوچک به سوال او جواب نداد. اما بعد از دو دقیقه گفت:

جواب سوال  «گاو راست می‌گوید و سنجاب هم راست می‌گوید. گاو بزرگ است و سنجاب کوچک است. هر یک از آنها نظرش را می‌گوید. موضوع را فهمیدم.»

جواب سوال  اسب کوچک سخن مادرش را می‌فهمد و به سوی (نهر) رود می‌رود و می‌بیند که گاو و سنجاب مشغول بحث (جدل) هستند.

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  گاو: «من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

جواب سوال  سنجاب: «نه من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.»

جواب سوال  اسب به راحتی از آن رود می‌گذرد سپس بر می‌گردد و به خاطر تجربهٔ جدید خوشحال می‌شود.

معنی صفحه 42 عربی هشتم 

جواب سوال  یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

جواب صفحه 43 عربی هشتم

جواب صفحه 44 عربی هشتم 

جواب سوال  1- این پسر کوچک با ماشین بازی می‌کند.

جواب سوال  2- آن زن به خانواده‌اش سود می‌رساند.

جواب سوال  3- ما قرآن می‌خوانیم.

جواب سوال  4- ما به خانه خدا می‌رویم.

جواب صفحه 45 عربی هشتم

* جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
1- أَنتَ تَجلِسُ عَلَی الْأَرضِ وَ والِدَتُکَ تَجلِسُ عَلَی الْکُرسیِّ.
جواب سوال  تو روی زمین می‌نشینی و مادرت روی صندلی می‌نشیند.

2- أُختی تَقولُ لی: «؟ یا أَخی، أَ أَنتَ تَقولُ الْحَقَّ؟»
جواب سوال  خواهرم می‌گوید: «ای برادرم، آیا تو حقیقت را گفتی؟»

جواب تمرینات

 جواب صفحه 46 عربی هشتم

با توجّه به متن درس، جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.

جواب صفحه 46 عربی هشتم

جواب صفحه 46 عربی هشتم

جواب صفحه 48 عربی هشتم

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 48 عربی هشتم

جواب سوال  این مرد قبرهای شهیدان را می‌شوید.

جواب صفحه 48 عربی هشتم

جواب سوال  این زن قبرهای شهیدان را می‌شوید.

جواب جواب صفحه 48 عربی هشتمصفحه 48 عربی هشتم

جواب سوال  ما برای حفظ نظافت طبیعت به کوه می‌رویم.

جواب صفحه 47 عربی هشتم

جواب صفحه 49 عربی هشتم

جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

جواب صفحه 49 عربی هشتم

جواب سوال  1-و هر کس شکر کند برای خودش شکر می‌کند.

جواب سوال  2- پدر ما در کارگاه کار می‌کند و مادر ما در کتابخانه کار می‌کند.
جواب سوال  3- پدر بزرگم از ما کمک نخواست و مادر بزرگم کمک می‌خواهد.
جواب سوال  4- آیا تو چوب‌ها را جمع می‌کنی یا خواهرت جمع می‌کند؟

جواب صفحه 49 عربی هشتم

ترجمه کنید

عربیفارسیعربیفارسی
قَدَرْتَتوانستیما قَدَرْتَنتوانستی
یَسْأَلُمی‌پرسدسَیَسْأَلُخواهم پرسید
نفَْتحَُباز می‌کنیمسَوفَ نفَْتحَُباز خواهیم کرد
طَرَقَتْکوبیدتَطْرُقُاو می‌کوبد
فَهِمْتُفهمیدمسَأَفهَمُخواهم فهمید
شَرِبْنانوشیدیمنَشْرَبُمی‌نوشم

جواب صفحه 48 عربی هشتم

جواب صفحه 50 عربی هشتم

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 50 عربی هشتم

1- آیا تو تنهایی …………. به آزمایشگاه خواهرم؟ (می‌رود / می‌روی)
2- آیا تو آن معلم را ……….. ای برادرم؟ (می‌شناسی / می‌شناسی)
3- من هفتهٔ آینده به کشورم …….. (برخواهم گشت / برگشتم)
4- ما سه روز پیش به باغ ………. (رفتیم / می‌رویم)
5- عاقل به راست و چپ ……….سپس از خیابان عبور می‌کند. (نگاه می‌کنیم / نگاه می‌کند)

جواب صفحه 49 عربی هشتم

در خانه‌های جدول کلمات مناسب بنویسید؛ سپس رمز را پیدا کنید.

1- نانوا خَبّاز8- کارمندان موَظَّفونَ
2- خطاها خَطایا9- غرق می‌شوی تَغْرَقُ
3- دو اسب فَرَسانِ10- می‌خورَد یَأْکُلُ
4- آینده قادِم11- برگشتن رُجوع
5- پُر مَملوء12- به آسانی بِسُهولَه
6- می‌پرسی «مؤنّث» تَسْأَلینَ13- می‌کوبی «مؤنّث» تَطْرُقینَ
7- سازمان‌ها مُنَظَّمات14- رودخانه‌ها أَنهار
15- ورزشکاران ریاضیّونَ

جواب سوال  رمز: «خَیِرُ الأُمُورِ أوسَطُها. بهترین کارها میانه‌ترین آنهاست.»

جواب صفحه 49 عربی هشتم

جواب صفحه 51 عربی هشتم

در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

جواب سوال  به ترتیب

1- فی ساحه فردوسی
2- نعم
3- المَحفَظه (الحقیقه)
4- لا
5- ثَمانَیه

معنی صفحه 50 عربی هشتم

بخوانید و ترجمه کنید.
لا خَیرَ فی قَوْلٍ إلّا مَعَ الْفِعْلِ.
جواب سوال  در گفتار هیچ خبری نیست مگر با کار (همراه) باشد.

اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ.
جواب سوال  سکوت طلاست و سخن، نقره.

أَکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ فی لِسانِهِ.
جواب سوال  بیشتر خطاهای آدمی‌زاد در زبان اوست.

اَلْکَلامُ کَالدَّواءِ. قَلیلُهُ یَنْفَعُ و کَثیرُهُ قاتِلٌ.
جواب سوال  حرف مانند داروست. کم آن مفید است. (سود می‌رساند) و زیاد آن کشنده است.

غَضَبُ الْجاهِلِ فی قَولِهِ وَ غَضَبُ الْعاقِلِ فی فِعْلِهِ.
جواب سوال  خشم نادان در گفتار اوست و خشم عاقل در کار او.

فَکِّر ثُمَّ انطِق، قَدِّر ثُمَّ اقطَع.
جواب سوال  فکر کن سپس سخن بگو، اندازه بگیر سپس ببر.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا