جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم

درس دهم قرآن هشتم

نام درس : درس دهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس دهم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 96 و 97 و 99 و 100 و 101 درس دهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دهم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس 10 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت می کنم، راه یافتگان، شهر، تبعیت کنید، پدیدآورد، مرد

1-مَدینَهشهر5-مُهتَدونَهدایت شدگان، راه یافتگان
2-رَجُلمرد6-اَعبُدُعبادت می کنم
3-اِتَّبِعواتبعیت کنید، پیروی کنید7-فَطَرَپدید آورد
4-یَسئَلُدرخواست می کند8-تُرجَعونَبازگردانده می شوید

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس 10 قرآن هشتم:  این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .قالَ یا قَومِ: گفت ای قوم من 

2 .اِتَّبِعُوا المُرسَلینَ: پیروی کنید پیامبران را

3 .لایَسئَلُکُم اَجرًا: درخواست نمی کند از شما پاداشی

4 .وَ هُم مُهتَدِونَ: و آنها هدایت شده هستند

5 .وَ جاءَ اَهلُ المَدینَهِ: و آمدند اهل شهر

6 .قُل اللهَ اَعبُدُ: بگو خدا را عبادت می کنم

7 .فِطرَتَ اللهِ: فطرت الهی

8 .الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها: که پدید آورد مردم را بر آن

9 .ثُمَّ اِلَی رَبِّکُم تُرجَعونَ: سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید

 جواب انس با قرآن درس 10 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی یس را کامل کنید.

1 .وَ جاءَ مِن اَقصا المَدینَهِ رَجُلٌ یَسعی:

و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان.

2 .قالَ یا قَومِ اتَّبِعُوا المُرسَلینَ:

گفت: ای قوم من پیروی کنید پیامبران را.

3 .اِتَّبِعُوا مَن لایَسئَلُکُم اَجرًا:

پیروی کنید از کسی که درخواست نمی کند از شما مزدی.

4 .وَ هُم مُهتَدُونَ:

و آنها هدایت شده هستند.

5 .وَ مالِیَ لا اَعبُدُ الَّذی فَطَرَنی:

و چرا من عبادت نکنم کسی را که پدید آورد مرا؟

6 .وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ:

و به سویش بازگردانده می شوید.

ج ـ از صفحه 444 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

صرات مستفیم : راه راست

پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم

پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم

جواب جلسه دوم درس دهم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس دهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت دادیم، درود، جزا می دهیم، برکت دادیم

1-سَلامسلام، درود4-نَجزیجزا می دهیم، پاداش می دهیم
2-بَشَّرنابشارت دادیم5-هُما، هِما آن دو
3-بارَکنابرکت دادیم

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس دهم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .سَلامٌ عَلَی اِبراهیمَ: سلام بر ابراهیم

2 .نَجزِی المُحسِنینَ: پاداش می دهیم نیکوکاران را

3 .عِبادِنَا المُؤمِنینَ: بندگان مؤمن ما

4 .وَ بَشَّرناهُ بِاِسحاقَ: و بشارت دادیم او را به اسحاق

5 .نَبیًّا مِنَ الصّالِحینَ: پیامبری از شایستگان

6 .مِن ذُرِّیَّتِهِما: از فرزندانشان

 جواب انس با قرآن درس دهم قرآن هشتم: ترجمه ی این آیات شریفه از سوره ی صافات را کامل کنید.

1 .سَلامٌ عَلَی اِبراهیمَ:

سلام بر ابراهیم.

2 .کَذلِکَ نَجزِی المُحسِنینَ:

این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را.

3 .اِنَّهُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنینَ:

قطعاً او از بندگان مؤمن ما است.

4 .وَ بَشِّرناهُ بِاِسحاقَ نَبِیًّا مِنَ الصّالِحینَ:

و بشارت دادیم او را به اسحاق، پیامبری از شایستگان.

5 .وَ بارَکنا عَلَیهِ وَ عَلَی اِسحاقَ:

و برکت دادیم بر او و بر اسحاق.

6 .وَ مِن ذُرّیَّتِهِما مُحسنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفسِهِ مُبینٌ:

و از فرزندانشان(برخی) نیکوکار و(برخی) آشکارا به خودشان ستمگر بودند.

ج ـ از صفحه 452 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

عبادَ الله : بندگان خدا

فَسَوفَ یَعلَمونَ : پس به زودی خواهند دانست

پیام قرآنی درس 10 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 10 قرآن هشتم

نکته: 1 .در ترکیب اولاً ضمیر «نا» در آخر معنا می شود و ثانیاً کلمه «مُؤمِنینَ» را مفرد معنا می کنیم: یعنی به جای «بندگان ما مؤمنان« می گوییم: «بندگان مؤمن ما».
2 .کلمه «ذُرّیَّتِهِما» به دو معنای «نسل آنها یا فرزندانشان» بکار می رود که در اینجا به معنای «فرزندانشان» می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا