جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم

درس هفتم قرآن هشتم

نام درس : درس 7 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس هفتم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 71 و 72 و 74 و 75 درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس هفتم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس 7 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی، ظاهری، افراد غافل

1-لایُخلِفُتخلف نمی کند، خلاف نمی کند3-حَیاهزندگی
2-ظاهِراًظاهری4-غافِلونَافراد غافل، افراد بی توجه

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس 7 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .وَعدَ الله: وعده ی خدا

2 .لایُخلِفُ الله وَعدَهُ: تخلف نمی کند خداوند از وعده اش

3 وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ: امّا بیشتر مردم

4 .لایَعلَمُونَ: نمی دانند

5 .وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ: و آنها از آخرت

6 .هُم غافِلُونَ: آنها غافل هستند

7 .وَ مَا الله بِغافِلٍ: و نیست خداوند غافل

8 .عَمّا تَعمَلُونَ: از آنچه انجام می دهید

 جواب انس با قرآن درس 7 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی روم را کامل کنید.

1 .وَعدَ الله لایُخلِفُ اللهُ وَعدَهُ:

وعده ی خدا، تخلف نمی کند خدا از وعده اش.

2 .وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لایَعلَمُونَ:

امّا بیشتر مردم نمی دانند.

3 .یَعلَعُونَ ظاهِرًا مِنَ الحَیوهِ الدُّنیا:

می دانند ظاهری از زندگی دنیا را.

4 .وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ هُم غافِلُونَ:

و آنها از آخرت غافل هستند.

5 … .فَاصبِر اِنَّ وَعدَ الله حَقٌّ:

.. پس صبر کن که وعده ی خدا حق است.

ج– از صفحه  406 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

و من آیاته خلقُ السماواتِ و الارض : و از نشانه هایش آفرینش آسمانها و زمینی است.

اَّ فی ذلک لآیات للعالمین : همانا در آن نشانه های برای دانایان است.

پیام قرآنی درباره زبان های گوناگون

پیام قرآنی درباره زبان های گوناگون

جواب جلسه دوم درس هفتم

جواب فعالیت اول

 جواب فعالیت اول درس هفتم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند، رستگاران، حکمت آموز، یقین دارند

1-تِلکَاین، آن4-یُؤتونَمی پردازند
2-حَکیمحکمت آموز5-یُوقِنونَیقین دارند
3-یُقیمونَاقامه می کنند، برپا می کنند6-مُفلِحونَرستگاران

فعالیت دوم

 جواب فعالیت دوم درس هفتم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .ءایاتُ الکِتابِ الحَکیمِ: آیات کتاب حکمت آموز

2 .هُدًی وَ رَحمَهٌ لِلمُحسِنینَ: هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3 .یُقیمُونَ الصَّلوهَ: برپا می دارند نماز را

4 .وَ یُؤتُونَ الزَّکوهَ: و می پردازند زکات را

5 .هُم یُوقِنُونَ: آنها یقین دارند

6 .اَولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ: آنها همان رستگاران هستند

 جواب انس با قرآن درس هفتم قرآن هشتم: آیات 1 تا 5 سوره ی لقمان را معنا کنید.

1 .الم* تِلکَ ءایاتُ الکِتابِ الحَکیمِ:

الف الم میم* آن آیات کتاب حکمت آموز است.

2 .هُدًی وَ رَحمَهً لِلمُحسِنینَ:

هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3 .اَلَّذینَ یُقیمونَ الصَّلوهَ وَ یُؤتونَ الزَّکوهَ:

کسانی که برپا می دارند نماز را و می پردازند زکات را.

4 .وَ هُم بِالأخِرَهِ هُم یوقِنونَ:

و آنها به آخرت یقین دارند.

5 .اَولئِکَ عَلَی هُدًی مِن رَبِّهِم وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحونَ:

آنها بر هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها همان رستگاران هستند.

ج ـ از صفحه  412 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الف) لَصوتِ : صدای

ب) و اذ قالَ : و زمانی که

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا