جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

جواب کاربرگ 11 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ 11 مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 11 مطالعات هشتم

نام درس : شماره 11 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 11 مطالعات هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم

شماره 11

آثار عصر ایلخانی و تیموری

هنرمندان و معماران ایرانی در دوران حکومتهای ایلخانی و تیموریان آثار ارزشمندی در رشتههای گوناگون، خلق کردند. به آثار زیر خوب دقت کنید و بگویید هر اثر نشانگر کدام هنر و یا معماری است.

جواب کاربرگ شماره 11 مطالعات هشتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا