جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

جواب کاربرگ 2 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ 2 مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم

نام درس : شماره 2 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم

شماره 2

1ــ مراحل انتخاب و شروع به کار یک رئیس جمهور را با شماره گذاری مرتب کنید.

با شماره گذاری

2ــ با خط، هر یک از اخبار روزنامه ها را به یک وزارتخانه مربوط کنید.

هر یک از اخبار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا