جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

جواب کاربرگ 5 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ 5 مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 5 مطالعات هشتم

نام درس : شماره 5 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 5 مطالعات هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم

شماره 5

عصر جاهلیت
با مطالعه متن درس ،9نشانه های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره ها قرار دهید.

جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات هشتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا