جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

جواب کاربرگ 7 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب کاربرگ 7 مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 7 مطالعات هشتم

نام درس : شماره 7 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

پاسخ کاربرگه شماره 7 مطالعات هشتم

جواب کاربرگ مطالعات هشتم

شماره 7

نمودار علت و معلول
با خواندن دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار علت و معلول را کامل کنید و به طور خلاصه، علل سقوط ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران را بنویسید.

شما میتوانید ستون های دیگری به «علتها» اضافه کنید.

جواب کاربرگ شماره 7 مطالعات هشتم

 اگر جواب های بالا را دوست نداشتید از قسمت زیر استفاده کنید 

جواب کاربرگ شماره 7 مطالعات هشتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا